Quezon Medalya ng Karangalan


 

 
QUEZON MEDALYA NG KARANGALAN 2017 AWARDEES

Rev. Fr. Joseph A. Faller
Serbisyong Pampubliko
Francisco P. Rubio
Agrikultura at Pagnenegosyo
Ronel F. Roces
Sining at Kultura
Maria Nova V. Veluz
Pagnenegosyo
Flocerpina E. Oliveros
Edukasyon
SPECIAL CITATION


Conchita Z. Mañalac
Arts and Culture
 
BACK